Farmaceutski otpad su svi lijekovi i tvari, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolijevanja, rasipanja, pripremljeni pa neupotrijebljeni ili se ne mogu koristiti zbog drugih razloga.
Ljekarne su dužne od građana preuzimati farmaceutski otpad neovisno o njegovu podrijetlu. 

OBVEZE LJEKARNI
• odvojeno sakupljati otpad u odgovarajuće spremnike do predaje ovlaštenoj osobi najkasnije u roku od 1 godine od njegova nastanka
• ugovoriti zbrinjavanje s ovlaštenom tvrtkom
• voditi evidencije
Kupovina trenutno nije moguća.