Članak 1. ORGANIZATOR: Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ljekarna Lepes ,Trg S.iF.Tuđmana 4, Veliko Trgovišće, OIB 70300524887
Članak 2. SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA: Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora i povezivanja sa korisnicima. Nagradni natječaj  odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
Članak 3. FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR: Fond nagrada sastoji se od proizvoda koji će biti objavljen z vrijeme trajanja nagradne igre na Facebooku .
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.
Članak 4.PRAVO SUDJELOVANJA: Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (link: www.facebook.com)
Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU: Za sudjelovanje u natječaju potrebno je u komentaru nagradnog natječaja odgovoriti na postavljeno pitanje, zapratiti stranicu Ljekarne Lepes , lajkati objavu i označiti osobu s kojom bi podijelili nagradu.
Članak 6. ODABIR DOBITNIKA: Nagrade će se dijeliti sudionicima sa najboljim odgovorima.
Članak 7. KAKO PREUZETI NAGRADU: Dobitnici nagrada bit će obaviješteni na službenom Facebook profilu (objavljen u komentaru nagradnog posta) .
Članak 8. SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU: Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.
Članak 9. PUBLICITET: Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika profila mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade.
Članak 10. MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI: Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.
Članak 11. POREZI: Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.
Članak 12.MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA: Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.
Članak 13.IZMJENE PRAVILA: Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.
Članak 14.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju Organizator obrađuje poslane osobne podatke osoba koje sudjeluju u natječaju. Obrada osobnih podataka nužna je za pristup ovom nagradnom natječaju, i to obrada sljedećih podataka: naziv profila na Facebooku, odnosno ime i prezime te, u slučaju dobitka nagrade, uz ime i prezime i adresa za dostavu nagrade. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama te preuzimanje nagrade). Po završetku nagradnog natječaja i nakon objave pobjednika podaci sudionika se brišu. Prikupljeni podaci neće se koristiti u bilo koje druge svrhe osim navedenog. Organizator osobne podatke sudionika neće prosljeđivati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu nagradnog natječaja ili je takve podatke obvezan dostaviti u skladu s važećim propisima.
Članak 15.NAPOMENA: Ovaj nagradni natječaj organizira, promiče i sponzorira Organizator, a ne Facebook. Facebook, kao neovisni voditelj obrade također obrađuje Vaše podatke (s uvjetima koje ste prihvatili tijekom registracije na društvenu mrežu), no Organizator na takvu obradu podataka nema utjecaj. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno.
Kupovina trenutno nije moguća.