Opće informacije
Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost – Ljekarna Lepeš upoznata je s važnošću zaštite Vaših osobnih podataka i pridaje iznimnu pažnju oko zaštite privatnosti i Vaših osobnih podatka. Iz tog razloga, u svim slučajevima kada obrađujemo podatke koristimo samo one podatke koji su nam nužni za ispunjavanje usluge i činimo sve kako bi osigurali najvišu prihvatljivu razinu sigurnosti. 
Svi podaci koje prikupljamo pruženi su isključivo od Vas i nužni su kako bi Vam pružili uslugu koju ste zahtijevali.
Uz Vaše dopuštenje, možemo Vam slati informacije o proizvodima i uslugama koje nudimo. Nikada nećemo prodavati ili slati vaše podatke trećim osobama za njihove marketinške usluge ili neke druge svrhe.
Koristimo treće strane samo u slučajevima kada je potrebno izvršiti neku od usluga koju ste zahtijevali, primjerice dostava proizvoda na Vašu kućnu adresu, pri čemu ćemo dijeliti samo nužnu količinu osobnih podataka s njima kako bi se uspješno izvršila Vaša online narudžba.
Kao i većina organizacija tako i mi koristimo usluge trećih strana za podršku poslovanju vezanu uz aplikativna rješenja i Online platformu Ljekarne Lepeš. U tom slučaju, uz određene okolnosti treća strana može ostvariti pristup Vašim podacima. Ljekarna Lepeš osigurala je sve zaštitne mehanizme i sigurnosne mehanizme s trećom stranom za regulaciju takvog odnosa, a u skladu s GDPR regulativom kako bi osigurali prikladnu razinu zaštite osobnih podataka.  
 
Kako nas možete kontaktirati?
Slanjem elektroničke poruke na adresu elektroničke pošte:  web.lepes@gmail.com
 
Ili poštom na:
 
Ljekarna Lepeš
Trg Stjepana Tuđmana 4
Veliko Trgovišće ,. 
Telefon: 049 23 60 32. 
Fax: 049 23 60 32
 
Službenik za zaštitu osobnih podatka: 
 
Božica Lepeš, mag.farm.
info@ljekarne-lepes.hr
 
Ako imate bilo kakvih nedoumica oko korištenja osobnih podataka, korisnik može ostvariti svoja prava obraćanjem na gore navedene komunikacijske kanale. 
 
Također, Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 
Ažuriranje politike privatnosti
Ljekarna Lepeš može revidirati svoju politiku privatnosti u bilo kojem trenutku, pri čemu će doći do promjena u politici pri čemu će sve takve promijene biti bez odgode objavljene na našoj web stranici. Po isteku sedam dana od promjene objavljenih pravila, ukoliko ne dobijemo pisani zahtjev korisnika za odjavu s naših usluga, smatramo da je korisnik suglasan s novom politikom.
Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na nove Korisnike od 01.12.2020. O mogućim izmjenama i dopunama Politike Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem objave na internetskim stranicama Ljekarne Lepeš.
Prava korisnika
Korisnik ima i sljedeće aktivne uloge, a sve u skladu a važećim propisima.
a) Pravo na prigovor. 
Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu podatka.
 
b) Obveza čuvanja podataka.
Korisnik ima obvezu čuvati u tajnosti i s dužnom pažnjom sve identifikacijske oznake koje mu Ljekarna Lepeš dodjeli (npr. korisničko ime, lozinku) budući da se sve radnje koje se poduzmu s identifikacijskim oznakama Korisnika smatraju radnjama samog Korisnika.  Također, Korisnik je obvezan odmah kada posumnja u neovlašteno korištenje istih obavijestiti Ljekarnu Lepeš u slučaju sumnje u zlouporabu identifikacijskih oznaka. 
 
c) Pravo na pristup.  
Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci Korisnika te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava Korisnika, postojanu automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila te informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade i zaštitnim mjerama.
 
d) Pravo na brisanje.
Korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja pod uvjetima navedenim u važećim propisima o zaštiti podataka.
 
e) Pravo na ispravak. 
Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Korisnika.
 
f) Pravo na prenosivost.
Korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Korisnika, a koje je pružio Ljekarni Lepeš, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
 
Koje osobne podatke prikupljamo i na koji način se oni obrađuju?
Što prikupljamo i kako koristimo podatke ovisi o načinu na koji komunicirate s nama i specifičnim uslugama koje ste zatražili te navodimo slijedeće: 
kako bi ispunili Vašu narudžbu koju ste prijavili putem web stranice, a imate otvoren korisnički račun,  indirektno prikupljamo IP adresu kao dio procesa prijave.  Ovo je sigurnosna značajka za zaštitu vašeg računa.
Obrađujemo podatke o vašoj platnoj kartici kako bismo pružili usluge koje ste zatražili. Ne pohranjujemo ove detalje. Za bilo kakve ponovljene narudžbe proizvoda ili usluga koje ste izvršili preko naše web stranice, a  odlučili ste da se vaši podaci čuvaju za buduća plaćanja, naša treća strana za obradu podataka na siguran način čuva podatke o vašoj platnoj kartici i pruža nam jedinstveni token koji predstavlja ta određena karta i taj token vrijedi samo za plaćanje nama.
Kada obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu naših legitimnih interesa, vodimo računa da razmotrimo i uravnotežimo sve potencijalne utjecaje na vas (i pozitivne i negativne) i Vaša prava prema Zakonima o zaštiti podataka. Naši legitimni poslovni interesi ne prevladavaju automatski Vaše interese. Nećemo koristiti Vaše osobne podatke za aktivnosti u kojima nemamo Vaš pristanak, osim u slučajevima ako Zakon to drugačije zahtijeva ili dopušta. Pobrinut ćemo se da postoji mogućnost odjave od bilo kojih marketinških poruka koje šaljemo. 
Kao dio pružanja naše usluge Vama, možemo koristiti Vaše osobne podatke da bismo Vas kontaktirali. Na primjer, za slanje podsjetnika ili za obavještavanje o preuzimanju ili isporuci narudžbe. Vaš telefonski broj možemo pružiti i službama za dostavu trećih strana kako bismo im omogućili da Vas kontaktiraju u vezi s Vašom konkretnom dostavom. Ako to činimo, osiguravamo da treća strana koristi podatke samo u tu svrhu i obrađuje ih u skladu s utvrđenim pravnim ugovorom
 
Gdje se osobni podaci obrađuju?
Osobne podatke Korisnika obrađujemo u Republici Hrvatskoj.
 
Koliko dugo ćemo čuvati vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke čuvat ćemo do trenutka kada Vi ne zatražite promjenu ili brisanje podataka. 
 
 
 
 
 
Kupovina trenutno nije moguća.